Hanna Marianna Moscardo Malinowski - lat 51, Inż. budowlany, architekt, urbanista.

Dwie specjalizacje studiów podyplomowych inżynierskich ukończone na Politechnice w Madrycie.

Znam biegle język hiszpański i włoski, w stopniu średnim angielski i rosyjski. Dwadzieścia sześć lat pracy na placówkach poza granicami Polski. Duże doświadczenie w handlu zagranicznym i relacjach międzynarodowych.

Obecnie jestem właścicielką Gospodarstwa Ogrodniczego w Jakubowie Gm. Kowiesy, zajmującego się uprawą roślin jagodowych.

Nagrodzona w tym roku dyplomem uznania i tytułem WZOROWEGO OGRODNIKA nadanym przez Ministerstwo Rolnictwa wraz ze Stowarzyszeniem Naukowców i Inżynierów Ogrodnictwa.

facebook

Działam społecznie na rzecz środowiska wiejskiego

  • zajmuję się promocją młodzieży szczególnie uzdolnionej
  • udzielam informacji o sposobie organizacji, marketingu i obrocie eksportowym owoców
  • służę pomocą w procesach administracyjnych, szczególnie w zatrudnianiu cudzoziemców,
  • promuję aktywność wiejskich seniorów pod hasłem" pogodny złoty wiek

Członek Platformy Obywatelskiej RP - Lista 5 poz. 6

Foto galeria - kampania wyborcza 2014

 

wybory2014 wybory2014

04.10.2014 Uroczyste otwarcie Uniwersytetu trzeciego wieku w Białej Rawskiej z udziałem Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiej, Jacka Adamczyka Burmistrza Białej Rawskiej oraz miedzkańców.


wybory2014 wybory2014 wybory2014wybory2014

04.10.2014 Uroczystość poświęcenia Krzyża i placu pod budowę kościoła na Królewskim Wzgórzu w Rawie Mazowieckiej z udziałem bp Andrzeja Dziuby, Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiej i Eugeniusza Góraja Burmistrza Rawy Mazowieckiej.


wybory2014 wybory2014 wybory2014

07.10.2014 Skierniewicki Rynek. Prezentacja kandydatów do Sejmiku Łódzkiego z ramienia Platformy Obywatelskiej RP. W skierniewickim Rynku przy ławeczce prof. Pieniążka odbyła się we wtorek 7 października konferencja prasowa prezentująca kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego z ramienia Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej.


wybory2014 wybory2014 wybory2014wybory2014wybory2014

16.10.2014 Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach – z udziałem wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej. W czwartek, 16 październik w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach rozdane zostały odznaczenia Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uroczystość uświetnił wytęp artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej w Skierniewicach


wybory2014 wybory2014 wybory2014wybory2014wybory2014

18.10.2014 Spotkanie w Skierniewicach z Cezarym Grabarczykiem Ministrem Sprawiedliwości, Andrzejem Biernatem Ministrem Sportu i Rekreacji, Dorotą Rutkowską Posłem na Sejm RP.

 

projekt i budowa serwisu - hgp.pl studio graficzne